Nieuwsberichten: KvK wil één loket voor ondernemers  de toekomst en het bestaandsrecht van de Kamer van Koophandel is wankel.. Waarom zijn wij er voor u: Uw financiële administratie geeft al uw bedrijfsactiviteiten in een bepaalde periode weer. Uw administratie geeft u inzicht in de financiële positie van uw bedrijf. Met een goede administratie bent u in staat om direct te reageren op veranderingen. EMIC Management helpt u bij het opstellen, beheren en interpreteren van uw administratie. Wij analyseren uw bedrijfsgegevens en zetten ze vervolgens in de juiste context. Op deze manier maken wij de sterke en zwakke plekken in uw bedrijfsvoering zichtbaar. Vervolgens kijken wij samen met u hoe u de zwakke punten kunt ondervangen en de sterke punten kunt optimaliseren. Wat verstaan wij onder opstellen/beheren en optimaliseren: De samenhang en combinatie van onze disciplines; - Verrichting van uw financiële bedrijfsvoering: zowel intern als extern middels Exact-Online. - Project Controlling:  Bouw- en Vastgoed en PPS projecten - Interim Management: Bedrijfsintegratie, Reorganisatie en Controlling Support Branches: - Bouw/Infra                        - Vastgoed                           - Detailhandel                - FMCG - Verrichting van uw jaarwerk en belastingopgaven (zowel IB als Vpb) - Due Diligence trajecten en Risk Management Audit Detailhandel wacht grote veranderingen  Grote veranderingen manifesteren zich de komende tien jaar in de retail.. Welkom Made with MAGIX EMIC Management Woningcorporaties EU-proof ?? Alsgevolg van de nieuwe DAEB en niet- DAEB(Diensten van Algemeen Economiosche Belang) activiteiten verdeling, dienen bij de meeste corporaties te projectstructuur en financierng te worden herbepaald...